A axencia de marketing dixital orientada ao sector industrial e B2B

Captamos clientes e convencemolos de que es a mellor opción

A Revolución Industrial

Non e verde, e dixital

Nun mundo globalizado e ultra-competitivo no que as empresas compiten entre si no seu mercado e noutros países. As feiras de vendas van quedando desfasadas. Non son o que eran. Non funcionan como antes.

Os gañadores están probando e ampliando novos métodos cos que están a ver e multiplicar resultados. Ás veces, nunca antes vistos para estas empresas.

Suxe a posibilidade real de vender non só no mercado tradicional senón en exportar máis alá: España, Europa e o mundo. O dixital ademais de facelo posible, faino obrigatorio.

SERVICIOS

Aquí marketing e industria fan match

te apoyamos con estrategia y acciones online

Dámosche apoio en accións de posicionamento en Google e publicidade, para que captes máis e mellores clientes. Orientamos e clarificamos a túa proposta para que vendas máis a través do deseño de webs optimizadas e textos que enganchan.

ESTRATEXIA • SEO • SEM • DESEÑO WEB • DESARROLLO • UX • CRO • ANALÍTICA

💻

Auditoría

Análise detallado do negocio para detectar oportunidades e ineficiencias

🎯

Campañas

Aplicación práctica man a man para captar clientes online mes a mes

A túa competencia xa non e local, agora está en Wisconsin

ou en Bangladesh, ou en Beirut...

Aferrarse ao cómodo, ao “sempre o fixemos así” xa non serve. O certo é que nunca serviu. Depender por completo dos teus clientes máis fieis non é suficiente.

Fai falta ir a polo cliente e captalo onde se move, en dixital. É probable que o líder do teu sector o estea facendo desde hai tempo.

Son accións que poden pasar desapercibidas. E o teu competidor benefíciase do teu descoñecemento.

Con pouco de sorte, a túa compañía podería aproveitarse e gozar deseha vantaxe inxusta, quizais antes que a empresa de Wisconsin.

DA O SALTO

Vamos a comezar. Contanos o que precisas